100% hiilineutraali koulukuvatalo

Asiakkaidemme ei tarvitse huolehtia ostamiensa tuotteiden ilmastovaikutuksista, sillä kompensoimme koko valokuvaus- ja tuotantoprosessistamme syntyvän hiilijalanjäljen täysimääräisesti. Kaikkien tuotteidemme hiilijalanjälki kompensoidaan koko niiden elinkaaren ajalta.

Asiakkaidemme ei tarvitse huolehtia ostamiensa tuotteiden ilmastovaikutuksista, sillä kompensoimme koko valokuvaus- ja tuotantoprosessistamme syntyvän hiilijalanjäljen täysimääräisesti.

Laskemme toiminnastamme aiheutuvan hiilijalanjäljen vuosittain. Kumppaninamme päästöjen hallinnassa toimii Nordic Offset Oy.

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki on mittari, jonka avulla määritetään Seppälän Koulukuvien toiminnasta aiheutuva ilmastovaikutus. Ilmastovaikutus kuvaa kasvihuonekaasupäästöjä, jotka syntyvät kuvatuotantomme edellyttämistä toiminnoista, hankinnoista ja palveluista.

Hiilijalanjäljen laskenta

Hiilijalanjäljen laskenta kertoo kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä (CO2e) toiminnastamme syntyy vuositasolla. Laskennassa huomioidaan GHG-protokollan yritysstandardin mukaisesti yrityksen toimintaan liittyvät suorat ja epäsuorat päästöt. Laskennan toteuttaa aina Seppälän Koulukuvat Oy:sta riippumaton taho.

Hiilijalanjäljen hallinta

Hiilijalanjäljen laskennan jälkeen tunnistetaan mahdolliset kehityskohteet sekä suunnitellaan aktiivisia toimenpiteitä Seppälän Koulukuvien ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Kehittämistarpeet määritellään ja toimeenpannaan vuosittain.

Hiilijalanjäljen kompensointi

Hiilineutraalin toiminnan edellytyksenä on nollapäästöisyys. Ilmastovaikutus, jota Seppälän Koulukuvat ei voi ehkäistä, kompensoidaan osallistumalla päästöjä vähentäviin toimenpiteisiin sertifioiduissa päästövähennyshankkeissa.

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki on mittari, jonka avulla määritetään Seppälän Koulukuvien toiminnasta aiheutuva ilmastovaikutus. Ilmastovaikutus kuvaa kasvihuonekaasupäästöjä, jotka syntyvät kuvatuotantomme edellyttämistä toiminnoista, hankinnoista ja palveluista.

Hiilijalanjäljen hallinta

Hiilijalanjäljen laskennan jälkeen tunnistetaan mahdolliset kehityskohteet sekä suunnitellaan aktiivisia toimenpiteitä Seppälän Koulukuvien ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Kehittämistarpeet määritellään ja toimeenpannaan vuosittain.

Hiilijalanjäljen laskenta

Hiilijalanjäljen laskenta kertoo kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä (CO2e) toiminnastamme syntyy vuositasolla. Laskennassa huomioidaan GHG-protokollan yritysstandardin mukaisesti yrityksen toimintaan liittyvät suorat ja epäsuorat päästöt. Laskennan toteuttaa aina Seppälän Koulukuvat Oy:sta riippumaton taho.

Hiilijalanjäljen kompensointi

Hiilineutraalin toiminnan edellytyksenä on nollapäästöisyys. Ilmastovaikutus, jota Seppälän Koulukuvat ei voi ehkäistä, kompensoidaan osallistumalla päästöjä vähentäviin toimenpiteisiin sertifioiduissa päästövähennyshankkeissa.

Hiilijalanjäljen kompensointi

Hiilineutraalin toiminnan edellytyksenä on nollapäästöisyys. Ilmastovaikutus, jota Seppälän Koulukuvat ei voi ehkäistä, kompensoidaan osallistumalla päästöjä vähentäviin toimenpiteisiin sertifioiduissa päästövähennys-hankkeissa.

Seppälän Koulukuvien hiilijalanjälki

2019

234 t CO2e

2020

199 t CO2e

Vuoden 2020
päästökompensointi

Seppälän Koulukuvien vuoden 2020 hiilijalanjälki kompensoitiin osallistumalla kansainväliseen pienviljely- ja puunkasvatusohjelmaan (TIST) Keniassa. Verran Verified Carbon Standard (VCS) sertifiointi takaa päästöhankkeen luotettavan laskennan.

Vuoden 2019
päästökompensointi

Seppälän Koulukuvien vuoden 2019 hiilijalanjälki kompensoitiin osallistumalla WWF:n Gold Standard -sertifikaatin mukaiseen
Puhtaampien keittimien
-hankkeeseen Ugandassa.