Laatu ohjaa kuvatuotantoa

Kun kuvat valmistetaan laatu edellä, tuotannossa huomioidaan automaattisesti kestävän kuvanvalmistuksen periaatteet.

Tuotannostamme syntyvä hiilijalanjälki lasketaan ja kompensoidaan täysimääräisesti vuosittain. Kompensointi ei aiheuta asiakkaillemme erillisiä kustannuksia.

Ajankohtaisen, laajemman selvityksen ympäristötyöstämme löydät tuoreesta vastuullisuuskatsauksestamme. 

Laatu ohjaa kuvatuotantoa

Kun kuvat valmistetaan laatu edellä, tuotannossa huomioidaan automaattisesti kestävän kuvanvalmistuksen periaatteet.

Tuotannostamme syntyvä hiilijalanjälki lasketaan ja kompensoidaan täysimääräisesti vuosittain. Kompensointi ei aiheuta asiakkaillemme erillisiä kustannuksia.

Ajankohtaisen, laajemman selvityksen ympäristötyöstämme löydät tuoreesta vastuullisuuskatsauksestamme. 

Ekokompassi ohjaa ympäristötyötämme! Ekokompassi on toimialariippumaton ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin.

Sertifikaatti
sitouttaa

Ekokompassi sitoo meidät jatkuvaan ympäristötyöhön tuotantomme ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Tavoitteellisen ympäristötyömme tuloksena olemme mm. panostaneet uusiutuviin energiamuotoihin, tehostaneet digitaalista työskentelyä sekä aloittaneet säännöllisen hiilijalanjäljen seurannan tuotantoprosessistamme syntyvän ilmastovaikutusten selvittämiseksi.

Tavoitteemme 2023

Ympäristötyötämme ohjaa Ekokompassi-sertifikaatin edellyttämät vuositavoitteet.
Lisätietoa Ekokompassi-sertifikaatin kriteereistä löydät vastuullisuuskatsauksestamme.

Hiilineutraali toiminta

Jatkamme toimintamme ympäristövaikutusten mittaamista vuosittaisella hiilijalanjäljen kartoituksella.

Kuvausajojen optimointi

Pyrimme suunnittelemaan kuvaajiemme ajomatkat entistä tarkemmin turhien ajokilometrien välttämiseksi.

Sähköautoilun edistäminen

Vantaan konttorimme yhteyteen asennetaan kaksi sähköauton latauspistoketta.

Palvelujen digitalisointi

Laajennamme sähköistä kuvaukseen ilmoittautumista useampien asiakkaiden käyttöön.

Turvallinen tuotantoketju

Oma kuvanvalmistamo mahdollistaa tiiviin yhteistyön samassa rakennuksessa toimivan laaduntarkkailun, pakkaamon ja asiakaspalvelun kanssa. Sen johdosta mm. valtaosa reklamaatioista voidaan hoitaa sisäisesti jo ennen kuin kuvat päätyvät nettikauppaan asiakkaan nähtäville.

Aidosti hiilineutraali

Luotettava ilmastovaikutuksen selvitys on säännöllistä, mitattavissa olevaa ja aina ulkopuolisen tahon toteuttamaa.

Vuosittaisen hiilijalanjäljen laskennan avulla asetamme kokonaispäästöjen
vähennystavoitteen sekä priorisoimme toimenpiteet tuotannostamme
aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi.

Ilmastovaikutus, jota emme aktiivisin toimin voi ehkäistä, kompensoidaan osallistumalla päästöjä vähentäviin toimenpiteisiin sertifioiduissa päästövähennyshankkeissa.

Näin hiilijalanjälkemme pieneni 2021-2022

Hiilijalanjälkeä selvitettäessä kasvihuonekaasupäästöt yhteismitallistetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi (CO2e), jolloin eri kasvihuonekaasupäästöjen antamat lukemat ovat vertailukelpoisia. Lisätietoa hiilineutraalista kuvatuotannostamme löydät tuoreimmasta vastuullisuuskatsauksestamme.

- t CO2e
vedenkulutus / jätevesi
- 0 t CO2e
lämmitys
- 0 t CO2e
hankinnat
- t CO2e
kokonaishiilijalanjälki

Tasa-arvoinen työnantaja

Seuraamme yrityksemme tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista vuosittaisella raportoinnilla.

Pyrimme jatkuvasti edistämään työntekijöidemme työn ja perhe-elämän tasapainoa, palkkatasa-arvoa sekä tasaista sukupuolijakaumaa tällä hetkellä nais- ja miesvaltaisissa rooleissa. 

Ajankohtaiset selvitykset meistä työnantajana löydät tuoreesta vastuullisuuskatsauksestamme. 

Asiakaspalvelu

Oppilaat / huoltajat

Myyntipalvelu

Sopimukset / kuvaukset

Linkit

Asiakaspalvelu

Oppilaat / huoltajat

Myyntipalvelu

Sopimukset / kuvaukset